Regulamin zajęć fitness Fit-Balance

1. Zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku fitness,

2. Na zajęcia fitness trzeba się wcześniej zapisywać, maksymalnie na tydzień przed zajęciami i minimum na 3 godziny przed zajęciami. Jeżeli dana osoba zapisze się na zajęcia i nie odwoła swojej nieobecności na minimum 1 godzinę przed zajęciami to jest to traktowane jako wejście z karnetu i zostanie wpisane do karnetu. Wyjątek stanowią osoby, które posiadają karnet B/O, takie osoby utracą posiadane zniżki kwotowe na zakup karnetów.

3. Na siiłownię zapisy nie obowiązują.

4. Uczestnik zajęć ćwiczy na własną odpowiedzialność,

5. O wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych do ćwiczeń należy wcześniej poinformować instruktora zajęć, który może zdecydować o przeciwwskazaniach danego schorzenia do udziału klienta klubu w zajęciach,

6. Na zajęcia należy przyjść w stroju sportowym i ze zmiennym obuwiem,

7. Zajęcia są odpłatne wg ustalonego cennika,

8. Wykupione karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby,

9. Na zajęcia nie przynosimy rzeczy wartościowych. W przypadku kradzieży lub zniszczenia rzeczy, właściciel Fit-Balance nie ponosi za nie odpowiedzialności,

10. Rzeczy pozostawione w Klubie przechowywane są przez maksymalnie tydzień. Jeżeli po upływie tego terminu nikt się po nie nie zgłosi zostają wyrzucone,

11. Właściciel Fit-Balance zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niedostatecznej ilości zainteresowanych osób (minimum 5),

12.Każdy z ćwiczących ma obowiązek dbać o sprzęt z którego korzysta i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem.

13. Każdy z ćwiczących otrzymuje kluczyk do szafki, za zgubienie którego musi uiścić opłatę w wysokości 20 zł.

14.Karnet fitness jest ważny na 30 dni od daty zakupu! W długość ważności karnetu wliczane są również weekendy i święta ustawowo wolne od pracy. Każda absencja na zajęciach spowodowana chorobą lub indywidualną sprawą klubowicza umożliwia danej osobie przedłużenie karnetu o maksymalnie 4 dni (niezależnie od rodzaju karnetu i długości nieobecności klubowicza na zajęciach), pod warunkiem, że dana sytuacja zostanie zgłoszona pracownikowi klubu w dniu kiedy absencja następuje. Możliwość przedłużenia karnetu jest tylko jedna na cały okres ważności danego karnetu.

Skontaktuj się z nami

Lubicz Góry
ul. Bankowa 5
Galeria Handlowa Lubicz
tel.: +48 500 017 813